DSC_0284.JPG
 

johtajuus alkaa
omista arvoista

haku tammikuussa 2017 alkavaan value based leadership

-koulutukseen on nyt auki! Hae 15.9.2016 mennessä.

 

suomi tarvitsee nuoria johtajia

#parempaajohtajuutta

Suunnannäyttäjiä. Arvojensa takana seisovia päättäjiä. Itsensä näköisiä, erilaisista taustoista tulevia nuoria johtajia, jotka tuntevat omat arvonsa ja ymmärtävät toisella tavalla ajattelevien näkökulmia. 

 
MF150423-MF5D8085.jpg
 

"VBL on ollut minulle silmiä avaava ja hyvin opettavainen kurssi. Olen kuullut samaa muiltakin eri aikoina kurssin käyneiltä."

 

"Olen saanut ja saan edelleen oppia tuntemaan itseäni, ymmärtämään toisten toimintatapoja ja kehittämään itseluottamustani. Toivoisin, että mahdollisimman moni nuori aikuinen saisi saman mahdollisuuden."

Suomalaisten VBL:n käyneiden palautteita

 
 

VBL eli value based leadership

Kokemusperäinen johtajuuskoulutus 20-29-vuotiaille nuorille. Ei pelkästään partiolaisille, vaan kaikille jotka toimivat jossain johtotehtävässä omassa elämänpiirissään. VBL-koulutuksen arvopohjaisessa johtajuudessa lähtökohtana on itsensä tunteminen. Hyvä johtaja osaa myös ottaa huomioon ja hyödyntää ryhmien moninaisuutta.

Scouterna, Ruotsin Partiolaiset, on järjestänyt koulutusta menestyksekkäästi noin kymmenen vuoden ajan. Suomen Partiolaiset on ollut mukana järjestämässä useita yhteiskursseja, ja Suomessa on tällä hetkellä noin 80 innokasta ja pätevää VBL-alumnia.

Vuoden 2017 alussa Suomessa käynnistyy ensimmäinen kotimainen VBL-kurssi, ja tähtäin on korkealla: seuraavan viiden vuoden aikana aiomme kouluttaa tuhat tulevaisuuden johtajaa. Nyt etsimme yhteistyökumppaneita, jotka tahtovat olla vahvasti mukana kehittämässä nuoren johtajuuden kärkihanketta Suomessa.

 
MF150423-MF5D7883.jpg

tule mukaan

Haluatko olla mukana kasvattamassa suomalaisia nuoria johtajuuteen,
tulla tunnetuksi hyvän johtajuuden edistäjänä tai mentoroida VBL-osallistujaa?
Etsimme juuri nyt kumppaneita eri aloilta ja sektoreilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Minna Rantama, VBL-projektipäällikkö, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
+358 50 566 7888  minna.rantama@partio.fi  #parempaajohtajuutta

Ideasi, ehdotuksesi tai yhteydenottopyyntösi. Huom! Tällä lomakkeella ei voi hakea kurssille.

tule nuoren johtajan mentoriksi!

Mentorin tehtävä on olla tukena ja esikuvana, pohtia yhdessä johtajuuteen liittyviä teemoja ja jakaa kokemuksiaan nuoren kanssa. Sekä mentorille että nuorelle mentorointisuhde sisältää ajatusten ja näkökulmien jakamista keskittyen johtajuuteen ja arvoihin. Molempien tietoisuus omasta johtajuudesta selkeytyy.

Mentorin tehtävä on olla tukena ja esikuvana, pohtia yhdessä johtajuuteen liittyviä teemoja ja jakaa kokemuksiaan nuoren kanssa. Sekä mentorille että nuorelle mentorointisuhde sisältää ajatusten ja näkökulmien jakamista keskittyen johtajuuteen ja arvoihin. Molempien tietoisuus omasta johtajuudesta selkeytyy. -Merja Ranta-aho, Elisa
Koulutuksessa käytettävät työmenetelmät ovat laadukkaita. Opiskelijat tekevät itse luentojen kuuntelemisen sijaan. Mentorina hyödynsin omia taitojani ja verkostojani opiskelijan hyväksi. Oma osaamiseni ja verkostoni laajeni entisestään kun tutustuin tähän nuoreen johtajaan. -Esa Kling, TeliaSonera Finland Oyj

kurssille hakeminen

 

26.7.2016

kehity johtajana value based leadership -koulutuksessa!

Vedätkö ryhmää, luotsaatko kampanjaa tai onko sinulla vaikkapa hallituspaikka jossakin järjestössä? Value Based Leadership (VBL), arvopohjainen johtajuus, kutsuu 20-29-vuotiaita vapaaehtoistoiminnan johtajia kehittymään noin puolen vuoden mittaisessa koulutusohjelmassa! Hae mukaan 15.9. mennessä.

Mikä on VBL?

VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön (Konungens Stiftelse Ungt Lederskap) ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä, ja kymmenen vuoden aikana se on kasvanut Ruotsin merkittävimmäksi nuorten vapaaehtoistoiminnan johtajien koulutukseksi. Suomen Partiolaiset on järjestänyt yhteiskursseja Ruotsin partiolaisten kanssa vuodesta 2009 lähtien, ja suomalaisia koulutuksen käyneitä on noin 80. Erittäin positiivisten kokemusten myötä Suomen Partiolaiset käynnistää ensimmäisen suomalaisen koulutuksen vuoden 2017 alussa.

Voit hakea koulutukseen jos…

  • Olet hakuhetkellä 20-29-vuotias
  • Sinulla on johtamistehtävä, jossa voit soveltaa kurssilla oppimiasi asioita. Johtamistehtävä voi olla esimerkiksi projektin vetovastuu, kampanjan koordinointi, ryhmän vetäminen tai hallituspaikka, ja sen tulee olla vapaaehtoistoimintaa
  • Olet motivoitunut kehittämään itseäsi johtajana ja johtajuutta omassa organisaatiossasi

Lisäksi eduksesi luetaan jos…

  • Olet käynyt jonkin perustason johtajuuskoulutuksen
  • Olet toiminut johtamistehtävissä (nykyisessä tai muussa tehtävässä) kaksi vuotta tai pidempään

Lähijaksot

1. Kurssiosa – Ryhmien johtaminen (3 päivää): 12.-15.1.2017

2. Kurssiosa – Johtaminen monimuotoisuuteen (3 päivää): 9.-12.3.2017

3. Kurssiosa – Itsensä johtaminen (3 päivää): 4.-7.5.2017

4. Kurssiosa – Johtaminen tuottoisasti arvoilla (4 päivää): 7.-11.6.2017

Hakemalla koulutukseen sitoudut osallistumaan lähijaksoille jos sinut valitaan. Lisäksi toivomme sinun osallistuvan diplomiseremoniaan syksyllä 2017 myöhemmin vahvistettavana ajankohtana.

Lähijaksoilla opittua täydennetään ja syvennetään välitehtävillä, jotka ankkuroivat opitut teemat osallistujan omaan organisaatioon ja johtamistehtävään. Lisäksi koulutukseen sisältyy mentorointiohjelma, jossa jokainen osallistuja saa oman mentorin yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Mentorin kanssa tavataan noin kuusi kertaa. Ensimmäisen kurssin kieli on suomi.

Kurssin omavastuuosuus

Kurssin hinta osallistujalle on 400 €. Hintaan sisältyy koulutus (lähijaksot, syventävät tehtävät, mentoriohjelma) sekä ruoka ja majoitus lähiopetusjaksoilla. Osallistuja maksaa itse matkakulut lähiopetuspaikkojen lähimmille rautatie- tai linja-autoasemille. Ensimmäisen kurssin lähiopetuspaikat on tällä hetkellä varattu hyvien kulkuyhteyksien päästä lähellä pääkaupunkiseutua (Helsinki, Espoo, Ojakkala) mutta oikeus muutoksiin pidätetään. Mikäli matkakulut muodostavat esteen osallistumiselle, avustamme kurssille hyväksyttyä osallistujaa apurahan hakemisessa.

Hae koulutukseen viimeistään 15.9.2016 klo 23:59 täyttämällä hakulomake seuraavan linkin kautta:

Suosittelemme kirjoittamaan vastaukset kysymyksiin valmiiksi (esimerkiksi Wordissa). Näin vastauksesi eivät katoa kokonaan vaikka internetyhteytesi katkeaisikin lomaketta täyttäessä. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä VBL-projektipäällikkö Minna Rantamaan, minna.rantama@partio.fi.

Hakulomakkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

Järjestö
(Järjestö/taho, jossa sinulla on jonkinlainen johtamistehtävä.)
Rooli järjestössä
(Kuvaa tämänhetkistä tehtävääsi järjestössä. Kauanko olet ollut tässä tehtävässä? Huomaa että kurssille hakevalla tulee olla jonkinlainen johtamistehtävä kurssille haettaessa tai kurssin aikana.)
Aiempi johtajuuskokemus
(Mikä oli ensimmäinen johtamistehtävä joka sinulla on ollut (vuosi)? Onko sinulla ollut muita johtamistehtäviä (vuosi)? VBL-kurssille hakijalle on eduksi, jos johtamiskokemusta on jo parin vuoden ajalta.)
Oletko käynyt muita johtajuuskoulutuksia tai oppinut johtamista muualla?
(Nimeä koulutusten tai kurssien nimet, järjestäjätaho ja ajankohta. VBL-kurssille hakijalle on eduksi, jos hän on käynyt aiemmin jonkin perustason johtajuuskoulutuksen.)
Miten ystäväsi kuvailisivat sinua persoonana?
Mitkä ovat vahvuuksia ja kehityksen kohteita kun tarkastelet itseäsi johtajana?
(Nimeä muutama vahvuus ja muutama osa-alue joilla haluaisit kehittyä johtajana. Kuvaa lyhyesti miksi juuri nämä osa-alueet nousevat esiin.)
Sinulle tärkeät aihealueet
(Onko sinulla harrastuksia, yhteiskunnallisia kysymyksiä tai kiinnostuksen kohteita joihin suhtaudut intohimoisesti?)
Miksi haet VBL-kurssille?
(Kuvaile miten uskot kurssin vievän sinua eteenpäin johtajana.)
Tulevaisuutesi johtajana
(Kuinka aiot käyttää kurssilla oppimaasi? Kuinka näet tulevaisuutesi johtajana?)
Suosittelijat
(Nimeä 1-3 suosittelijaa, jotka tuntevat sinut johtajana. Laita mukaan heidän sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa)
Haluatko mainita jotain muuta, mitä meidän tulisi ottaa huomioon valintoja tehdessä?

 

 
 

vbl somessa

 

Yhteistyössä

#parempaajohtajuutta mukana kehittämässä