DSC_0284.JPG
 

 

 

johtajuus alkaa
omista arvoista

tule sinäkin mukaan
#parempaajohtajuutta -vallankumoukseen! Hakuaika kevään 2018 kurssille on nyt käynnissä!

 

suomi tarvitsee nuoria johtajia

#parempaajohtajuutta

Suunnannäyttäjiä. Arvojensa takana seisovia päättäjiä. Itsensä näköisiä, erilaisista taustoista tulevia nuoria johtajia, jotka tuntevat omat arvonsa ja ymmärtävät toisella tavalla ajattelevien näkökulmia. 

 

kurssille hakeminen

 

18.10.2017

kehity johtajana value based leadership -koulutuksessa!

Vedätkö ryhmää, luotsaatko kampanjaa tai onko sinulla vaikkapa hallituspaikka jossakin järjestössä? Value Based Leadership (VBL), arvopohjainen johtajuus, kutsuu 20-29-vuotiaita vapaaehtoistoiminnan johtajia kehittymään noin puolen vuoden mittaisessa koulutusohjelmassa.

Kevään 2018 kurssin hakuaika on päättynyt.

Mikä on VBL?

VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön (Konungens Stiftelse Ungt Lederskap) ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä, ja kymmenen vuoden aikana se on kasvanut Ruotsin merkittävimmäksi nuorten vapaaehtoistoiminnan johtajien koulutukseksi. Suomen Partiolaiset on järjestänyt yhteiskursseja Ruotsin partiolaisten kanssa vuodesta 2009 lähtien, ja suomalaisia koulutuksen käyneitä on jo yli 100. Erittäin positiivisten kokemusten myötä Suomen Partiolaiset käynnistää jo kolmannen suomalaisen koulutuksen tammikuussa 2018.

Voit hakea koulutukseen jos…

  • Olet hakuhetkellä 20-29-vuotias
  • Sinulla on johtamistehtävä, jossa voit soveltaa kurssilla oppimiasi asioita. Johtamistehtävä voi olla esimerkiksi projektin vetovastuu, kampanjan koordinointi, ryhmän vetäminen tai hallituspaikka, ja sen tulee olla vapaaehtoistoimintaa
  • Olet motivoitunut kehittämään itseäsi johtajana ja johtajuutta omassa organisaatiossasi

Lisäksi eduksesi luetaan jos…

  • Olet käynyt jonkin perustason johtajuuskoulutuksen
  • Olet toiminut johtamistehtävissä (nykyisessä tai muussa tehtävässä) kaksi vuotta tai pidempään

Lähijaksot, kevät 2018, 3. kurssi:

1. Kurssiosa – Ryhmien johtaminen (3 päivää): pe-su 26. - 28.1.2018

2. Kurssiosa – Johtaminen monimuotoisuuteen (3 päivää): pe-su 2. - 4.3.2018

3. Kurssiosa – Itsensä johtaminen (3 päivää): pe-su 11. - 13.5.2018

4. Kurssiosa – Johtaminen tuottoisasti arvoilla (4 päivää): to-su 14. - 17.6.2018

Kurssiosat alkavat aamuisin ja päättyvät viimeisen kurssipäivän iltapäivänä.

Hakemalla koulutukseen sitoudut osallistumaan lähijaksoille, jos sinut valitaan. Lisäksi toivomme sinun osallistuvan diplomiseremoniaan syksyllä 2018 myöhemmin vahvistettavana ajankohtana.

Lähijaksoilla opittua täydennetään ja syvennetään välitehtävillä, jotka ankkuroivat opitut teemat osallistujan omaan organisaatioon ja johtamistehtävään. Lisäksi koulutukseen sisältyy mentorointiohjelma, jossa jokainen osallistuja saa oman mentorin yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Mentorin kanssa tavataan noin kuusi kertaa. Kurssin kieli on suomi.

Kurssin omavastuuosuus

Kurssin hinta osallistujalle on 400 €. Hintaan sisältyy koulutus (lähijaksot, syventävät tehtävät, mentoriohjelma) sekä ruoka ja majoitus lähiopetusjaksoilla. Osallistuja maksaa itse matkakulut lähiopetuspaikkojen lähimmille rautatie- tai linja-autoasemille. Mikäli matkakulut muodostavat esteen osallistumiselle, avustamme kurssille hyväksyttyä osallistujaa apurahan hakemisessa.

Yhteyshenkilö: Annika Räsänen, Varainhankinnan koordinaattori, Value Based Leadership: annika.rasanen(at)partio.fi.

 

 

 
 

Uutisia

Suomen ensimmäinen Value Based Leadership-kurssi työsti yhdessä ohjelmistokehityksen asiantuntijayrityksen Vincitin kanssa arvopohjaisen johtajuuden kysymyksiä

Suomen ensimmäinen Value Based Leadership (VBL)-kurssi huipentui neljänteen ja samalla kurssin viimeiseen yhteiseen koulutusviikonloppuun, joka järjestettiin Tampereen Hervannassa. Neljännen kurssiviikonlopun eli ’nelosmoduulin’ yhteistyökumppanina toimi Great Place to Work -tutkimuksessa Suomen ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi valittu ohjelmistoalan yritys Vincit. Vuonna 2007 perustetun Vincitin palvelut jakautuvat ohjelmistokehitykseen ja ICT-palveluihin. Yrityksen pääliiketoimintaa ovat räätälöityjen ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Lisäksi Vincit järjestää ketterään ohjelmistokehitykseen ja johtamiseen liittyvää konsultointia ja valmennusta. Yrityksen ydinosaamista ovat internet- ja mobiilisovellukset sekä sulautetut järjestelmät.

Vincitin asiakaskunta koostuu pääasiassa suurista ja keskisuurista yrityksistä sekä julkisen sektorin toimijoista. Asiakkaita on yli 200 useilla eri toimialoilla. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 32,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa Tampereella, Helsingissä ja Turussa, palvelukeskus Savonlinnassa sekä toimipiste Palo Altossa Yhdysvalloissa.

Keskeistä Vincitin toimintakulttuurissa on jo yrityksen perustamisvaiheessa huoneentauluksi muotoiltu ajatus siitä, että maanantaisin ei saa ärsyttää tulla töihin. Keskiössä on työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyvyys, samalla pidetään kuitenkin huoli myös työn tuottavuudesta ja asiantuntijuudesta erittäin kilpailulla alalla. Vincitiä kehitetään myös aidosti yhteistyössä kaikkien työntekijöiden kanssa. Vincit tarjoaa myös asiakkailleen 100 % tyytyväisyystakuun. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen lopputulokseen, ei projektista tarvitse maksaa. Huippuasiantuntijuutta kuvastaa myös se, että 100 % asiakkaista suosittelisi Vincitiä edelleen mielellään eteenpäin. Myös paikan päällä kurssiviikonloppuna pari työntekijää kertoi Vincitissä parhaiksi puoliksi nimenomaan ihmiset sekä vapauden omassa työssä.

Suomen Value Based Leadership-kurssin 24 nuorta johtajaa olivat hyvin kiinnostuneita yhteistyöviikonlopusta. Viikonlopun ohjelmaan sisältyi mm. kokonainen päivä Vincitin toimistolla keskustellen arvopohjaisesta johtajuudesta ja Vincitin toimintakulttuurista. Päivän ryhmäkeskusteluissa nousi esiin muun muassa luottamuksen merkitys osana yrityksen ja ryhmän toimintaa. Kurssi nosti esille hyvää pohdintaa siitä, että ryhmät joissa syntyy aito luottamus uskaltavat jakaa omat hullutkin ideansa murehtimatta sitä, miten muut reagoivat.

Vincitin henkilöstökoordinaattori Krista Huhta-aho esitteli ryhmälle Vincitin arvoja, joissa korostuu luottamus työntekijöihin. Esimerkiksi tiimipäiviä tai muita yhteisiä ajanviettoon liittyviä tilaisuuksia ei ole ennalta budjetoitu vaan työntekijöiden luotetaan tekevän omat, maalaisjärkeen perustuvat ratkaisunsa tarjoiluiden ja muiden osalta. Tämä näkyy käytännössä siten, että kukaan ei lähde esimerkiksi törsäämään holtittomasti. Jos budjetti olisi ennalta määritelty, se todennäköisesti käytettäisiin kaikki. Yksi Vincitin ohjenuora onkin, että ’ tee, niin kuin itse tekisit’, eli omaa ajattelua ja kykyä ratkoa ongelmia painotetaan. Myös ’no policy policy’ kuvastaa hyvin Vincitin ideologiaa ja toimintakulttuuria. Yksilön ja työntekijän vapauden rinnalla esimerkiksi tasa-arvo on todettu hyvin vahvaksi Vincitillä, myös teetettyjen kyselyiden perusteella.

Matala valtahierarkia on koettu Vincitillä toimivaksi, johtuen osaltaan vahvasta asiantuntijaorganisaatiosta ja luotosta työntekijöiden kykyyn hoitaa omat projektinsa parhaaksi katsomillaan tavoilla, kuitenkin aina osana tiimiä. VBL-kurssin keskuudessa nousi kysymys, näkyykö Vincitin vahva työntekijälähtöisyys myös asiakkaille. Huhta-aho kuvasi, että he pyrkivät aina olemaan asiantuntija myös suhteessa asiakkaaseen ja voivat siten tarvittaessa olla myös eri mieltä asiakkaan kanssa parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Päivän aikana keskusteltiin myös uusien työntekijöiden perehdytyksestä. Perehdytykseen kuuluu perinteisen yritykseen ja omiin tehtäviin tutustumisen lisäksi mahdollisuus valita omat työvälineet, sillä Vincitillä nähdään, että jokaisen asiantuntijan tulee saada valita itselle ja omiin projekteihin parhaiten soveltuvat välineet. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä käytetään myös projektinhallinnan työkalua Trelloa.

VBL-ryhmälle teetettiin myös projektityöskentelyssä hyödynnettävä retrospektiivi, jossa kurssi työsti pienryhmissä näkemyksiään VBL-kurssista tähän asti; mikä teki iloiseksi ja mikä surulliseksi. Fasilitaattoreina ryhmälle toimivat Vincitin koodari Hannu Lehtikangas ja softatohtori Veli-Pekka Eloranta. Yksi keskeinen idea retrospektion käytössä oli, että kaikki ryhmän jäsenet tulevat kuulluiksi. Lopuksi ryhmissä työstetyt aiheet koottiin yhteen.

Vincitin henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen kuvasi yhteistyötä VBL:n kanssa seuraavasti:

Yhä useammat yritykset ymmärtävät, että arvopohjainen johtaminen synnyttää luottamusta ja hyvinvointia organisaatioon ja vaikuttaa näin ollen myös pitkäjänteiseen kannattavuuteen. Tulevaisuuden johtamisen isoimpia haasteita on pystyä tukemaan jokaista työntekijää yksilöllisesti, erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Kysymys kuuluukin, miten luoda sellainen ympäristö, jossa ihmiset voisivat johtaa kukin itseään parhaalla mahdollisella tavalla? Tähän kysymykseen saamme varmasti mielenkiintoisia näkemyksiä tulevaisuuden johtajilta!

VBL-kurssilaiset ovat suorittaneet puolen vuoden mittaisen kurssin aikana DiSC-analyysit, jotka auttavat ymmärtämään paremmin sekä omia että muiden tapoja ja toimintamalleja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. DISC-työkalua käytetään erityisesti itsetuntemuksen ja viestinnän kehittämisessä. Työkalusta on suuri hyöty myös johtamisen kehittämisessä. Lisäksi kurssilaiset ovat hyödyntäneet Values Online nimistä työkalua omien arvojensa jäsentämisessä ja kartoittamisessa. Nämä työkalut, useat kurssiviikonloppujen aikana toteutetut harjoitteet sekä mentorointiohjelma takaavat kurssilaisille hyvät eväät ymmärtää paremmin itseään ja muita johtajina. Samalla ymmärrys omista arvoista ja toiveista työympäristön suhteen ovat helpommin viestittävissä myös työpaikalla.

Vincitin perustaja Mikko Kuitunen kuvaili puolestaan yhteistyötä VBL:n kanssa ennen kurssiviikonloppua näin:

Vincit tukee Value Based Leadership -koulutusta ja nuoria johtajia, koska haluamme omalta osaltamme olla rakentamassa parempaa huomista. Vincit tunnetaan tulevaisuuden johtamisen suunnannäyttäjinä ja haluamme jakaa ymmärrystämme nuorille johtajille konkreettisella tavalla. Odotamme myös oppivamme yhteistyöstä VBL:n kanssa mitä nuoret ajattelevat johtamisesta sekä kuinka he haluavat itseään johdettavan ja kuinka he aikovat itse johtaa. Uskon, että Vincitin ja VBL:n liitto hyödyttää molempia ja on ennen kaikkea voitto suomalaiselle johtajuudelle.

Yhteinen kurssiviikonloppu vastasi osaltaan näihin kysymyksiin. Työn merkityksellisyys, arvojen mukainen toiminta ja työnteon joustavuus ovat myös tutkitusti nyt työelämään siirtyville nuorille tärkeitä teemoja. Tarvitsemme myös heiltä vahvaa johtajuutta, kykyä ja halua ottaa vastuuta ja tehdä arvojensa mukaisia päätöksiä. VBL-kurssi ja yritysyhteistyö antavat tähän hyvät eväät.

 

MF150423-MF5D8085.jpg
 

"VBL on ollut minulle silmiä avaava ja hyvin opettavainen kurssi. Olen kuullut samaa muiltakin eri aikoina kurssin käyneiltä."

 

"Olen saanut ja saan edelleen oppia tuntemaan itseäni, ymmärtämään toisten toimintatapoja ja kehittämään itseluottamustani. Toivoisin, että mahdollisimman moni nuori aikuinen saisi saman mahdollisuuden."

Suomalaisten VBL:n käyneiden palautteita

 
 

VBL eli value based leadership

Kokemusperäinen johtajuuskoulutus 20-29-vuotiaille nuorille. Ei pelkästään partiolaisille, vaan kaikille jotka toimivat jossain johtotehtävässä omassa elämänpiirissään. VBL-koulutuksen arvopohjaisessa johtajuudessa lähtökohtana on itsensä tunteminen. Hyvä johtaja osaa myös ottaa huomioon ja hyödyntää ryhmien moninaisuutta.

Scouterna, Ruotsin Partiolaiset, on järjestänyt koulutusta menestyksekkäästi noin kymmenen vuoden ajan. Suomen Partiolaiset on ollut mukana järjestämässä useita yhteiskursseja, ja Suomessa on tällä hetkellä noin 80 innokasta ja pätevää VBL-alumnia.

Vuoden 2017 alussa Suomessa käynnistyneen koulutusohjelman tähtäin on korkealla: seuraavan viiden vuoden aikana aiomme kouluttaa tuhat tulevaisuuden johtajaa. Suomessa on käynnissä ja kaksi VBL-koulutusta.

Etsimme hankkeelle nyt yhteistyökumppaneita, jotka tahtovat olla vahvasti mukana kehittämässä nuoren johtajuuden kärkihanketta Suomessa.

Mukaan tukijaksi? Ota yhteyttä VBL-yhteyskoordinaattoriimme Annika Räsäseen: annika.rasanen(at)partio.fi.

 

DiSC-vuorovaikutustyökalun hyödyntäminen osana Value Based Leadership -kurssia

Suomen Value Based Leadership -koulutusohjelma (VBL) ja MLP Oy jatkavat tammikuussa aloitettua yhteistyötä, jolla tuetaan VBL-kurssille osallistuvia nuoria johtajia.

MLP Oy valmentaa esimiehiä, henkilöstön kehittäjiä ja yritysvalmentajia käyttämään ja hyödyntämään Everything DiSC- ja Five Behaviours of Cohesive Team -työkaluja. VBL-kurssilaisille MLP tarjoaa Everything DiSC-käyttäytymisprofiileja, joilla voidaan kartoittaa omaa vuorovaikutustyyliä. Everything DiSC -työkalujen mukaan vuorovaikutustyylit jaetaan neljään kategoriaan: hallitsevaan, vaikuttavaan, vakaaseen ja tunnontarkkaan.

Value Based Leadership -koulutuksessa DiSCiä käytetään henkilökohtaisen kehittymisen tukena. Analyysin perusteella osallistujat ymmärtävät oman vuorovaikutustyylin mukauttamisen tarpeen esimerkiksi tilanteissa, joissa eri tavoin kommunikoivat ihmiset kohtaavat. VBL-ohjelmassa Everything DiSC:n testistä osallistujat saavat myös keinoja parempaa itsensä johtamiseen.

Katso myös tästä, mitä VBL-kurssilaiset ovat kertoneet DiSCien käytöstä.

 

MF150423-MF5D7883.jpg

tule mukaan

Haluatko olla mukana kasvattamassa suomalaisia nuoria johtajuuteen,
tulla tunnetuksi hyvän johtajuuden edistäjänä tai mentoroida VBL-osallistujaa?
Etsimme juuri nyt kumppaneita eri aloilta ja sektoreilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kaisa Koistinen, yhteiskuntasuhde- ja varainhankintajohtaja, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
+358 50 530 3969, kaisa.koistinen@partio.fi  #parempaajohtajuutta

Ideasi, ehdotuksesi tai yhteydenottopyyntösi. Huom! Tällä lomakkeella ei voi hakea kurssille.

tule nuoren johtajan mentoriksi!

  • Mentoriohjelman tavoitteena on tukea sekä mentorin että aktorin yksilöllistä kehitystä, kuitenkin niin että keskiössä ovat nuoren johtajan tarpeet ja toiveet
  • VBL-mentoriohjelma on alusta kahden eri sukupolvea ja mahdollisesti eri sektoria edustavan johtajan kohtaamiselle ja molemminpuoliselle kasvulle
  • Mentorin tehtävä on olla tukena ja esikuvana, pohtia yhdessä johtajuuteen liittyviä teemoja ja jakaa kokemuksiaan nuoren kanssa
  • Mentoriohjelmaamme on kiitetty mentoroinnin tueksi tarjotusta rakenteesta, joka tekee mentoroinnin aloittamisesta helppoa
  • Ilmoittautumalla mentoriksi alla olevan lomakkeen kautta ilmaiset kiinnostuksesi toimia mentorina ja liityt VBL-mentorijoukkoon. Otamme vielä erikseen yhteyttä vahvistaaksemme kanssasi aikataulujen sopivuuden ja sen, miltä VBL-kurssilta sinulle on löytynyt sopiva aktori. Mentori ja aktori sopivat yhdessä tapaamiset, jotka voivat olla esimerkiksi 6 x 2 tuntia molemmille sopivina ajankohtina.

 

Mentorin tehtävä on olla tukena ja esikuvana, pohtia yhdessä johtajuuteen liittyviä teemoja ja jakaa kokemuksiaan nuoren kanssa. Sekä mentorille että nuorelle mentorointisuhde sisältää ajatusten ja näkökulmien jakamista keskittyen johtajuuteen ja arvoihin. Molempien tietoisuus omasta johtajuudesta selkeytyy. -Merja Ranta-aho, Elisa
Koulutuksessa käytettävät työmenetelmät ovat laadukkaita. Opiskelijat tekevät itse luentojen kuuntelemisen sijaan. Mentorina hyödynsin omia taitojani ja verkostojani opiskelijan hyväksi. Oma osaamiseni ja verkostoni laajeni entisestään kun tutustuin tähän nuoreen johtajaan. -Esa Kling, TeliaSonera Finland Oyj

vbl somessa

 

Yhteistyössä

#parempaajohtajuutta mukana kehittämässä